Home

 

Ceská sekce

 • Prof. Dr. Miloš Řezník (předseda)
  Německý historický institut v Varšave
  pfeil

 • Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
  Ústav českých dějin, Univerzita Karlova v Praze
  pfeil

 • Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  pfeil

 • Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
  Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  pfeil

 • Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
  Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  pfeil

 • Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
  Institut mezinárodních studií, Univerzita Karlova v Praze
  pfeil

 • PhDr. Václav Petrbok, PhD.
  Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
  pfeil

 • Dr. Lenka Adámková
  Vědecký sekretariát; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha
  lenka.vomackova@seznam.cz

Slovenská sekce

 • PhDr. Edita Ivaničková, CSc. (předseda)
  Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava
  pfeil

 • Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
  pfeil
 • PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
  Slovenská akademie věd, Bratislava
  pfeil

 • Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
  pfeil

 • Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD..
  Katedra historie FF UPJŠ, Košiciach
  pfeil

 • PhDr. Michal Schvarc, PhD.
  Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava
  pfeil

 • PhDr. Martina Fiamová, PhD.
  Slovenská Akadémia Vied, Bratislava
  + Vedecký sekretariát
  pfeil

 

Německá sekce

 • Prof. Dr. Frank Hadler (předseda)
  Humanitněvědní centrum pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy na Univerzitě v Lipsku
  pfeil

 • Univ.-Prof. Dr. Christoph Boyer
  Univerzita Solnohrad
  pfeil

 • Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Detlef Brandes
  dřiv na Ústávu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu

 • Prof. Dr. Christoph Cornelißen
  Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem
  mehr

 • Prof. Dr. Dieter Gosewinkel
  Vědecké centrum sociálního výskumu Berlín
  pfeil

 • Prof. Dr. Claudia Kraft
  Univerzita Siegen
  pfeil

 • Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
  Historický seminář, Univerzita Ludvíka Maximiliána v Mnichově
  pfeil

 • Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer
  Univerzita Wuppertal
  pfeil

 • Dr. K. Erik Franzen
  Vědecký sekretariát, projekt Učebnice dějepisu
  Collegium Carolinum, Mníchov
  erik.franzen@collegium-carolinum.de