Home

 

Sborníky vychází vždy paralelně v česko-slovenském a německém vydání. Zde jsou uvedeny pouze česko-slovenské verze.

1. Vydané sborníky

 • Němci, Češi, Slováci. Souběžné a rozdílné tendence jejich společenského vývoje. 1815–1918. Vyd. Jiří Kořalka a Hans Mommsen. Praha: Federální ministerstvo zahraničních věcí, 1992.
  — Ungleiche Nachbarn

 • Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918–1939. Vyd. Jörg K. Hoensch a Dušan Kováč. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1993.
  — Das Scheitern der Verständigung

 • Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938–1947. Vyd. Ivona Řezanková za spolupráce Václava Kurala. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993.
  — Der Weg in die Katastrophe

 • V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948–1989. Vyd. Dušan Kováč, Jan Křen a Hans Lemberg. Bratislava: Academic Electronic Press, 1998.
  — Im geteilten Europa

 • Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918–1945. Vyd. Boris Barth, Jozef Faltus a Jan Křen. Praha: Karolinum, 1999.
  — Konkurrenzpartnerschaft

 • Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovania v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. Vyd. Jörg K. Hoensch, Stanislav Biman a L'ubomír Lipták. Bratislava: Veda, 1999.
  — Judenemanzipation

 • Vynútený rozchod: vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938–1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Vyd. Detlef Brandes, Edita Ivaničková a Jiří Pešek. Bratislava: Veda, 1999.
  — Erzwungene Trennung

 • První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. Vyd. Hans Mommsen, Dušan Kováč a Jiří Malíř za spolupráce Michaely Markové. Brno: Matice moravská, 2000.
  — Der Erste Weltkrieg als Wendepunkt

 • Nacionálno-socialistický systém vlády: ríšska župa Sudety, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko. Vyd. Monika Glettler, Ľubomír Lipták a Alena Míšková. Bratislava: AEP, 2002.
  — Geteilt, besetzt

 • Hledání jistoty v bouřlivých časech: Češi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první polovině 20. století. Vyd. Zdeněk Beneš, Dušan Kováč a Hans Lemberg. Ústí nad Labem: Albis international, 2006.
  — Suche nach Sicherheit

 • Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945. Vyd. Christoph Cornelißen, Roman Holec a Jiří Pešek. Ústí nad Labem: Albis international, 2007.
  — Diktatur, Krieg, Vertreibung

 • Kultura jako nástroj a oponent politiky. Česko-slovensko-německé kulturní kontakty od druhé poloviny 19. století do současnosti. Vyd. Michaela Marek, Jiří Pešek, Roman Prahl a Dušan Kováč. Ústí nad Labem: Albis international, 2009.
  — Kultur als Vehikel

 • Československo a dva německé státy 1949–1990. Vyd. Christoph Buchheim, Kristina Kaiserová a Edita Ivaničková. Ústí nad Labem: Albis international, 2011.
  — Die Tschechoslowakei und die zwei deutschen Staaten

2. Připravované sborníky

 • Body obratu ve vztazích mezi Čechy, Němci a Slováky 1848–1989 [pracovní název]. Vyd. Detlef Brandes, Dušan Kováč a Jiří Pešek.
  — Wendepunkte

 • Mýty a politika ve 20. století. Češi – Němci – Slováci. Vyd. Dieter Langewiesche, Edita Ivaničková a Alena Míšková.
  — Mythen und Politik

 • Náboženství a politika. Češi – Němci – Slováci ve 20. století. Vyd. Martin Schulze Wessel, Kristina Kaiserová a Eduard Nižňanský.
  — Religion und Nation

 • Československo a Německo 1933 – 1988 – Běženci a azyl v sousední zemi. Vyd. Detlef Brandes, Edita Ivaničková a Jiří Pešek.
  — Aufnahme und Asyl

 • Paměť – Expozice – Sbírka: Muzealizace dějin česko-německých a německo-slovenských vztahů. Vyd. Dušan Kováč, Miloš Řezník a Martin Schulze Wessel.
  — Erinnern – Ausstellen – Speichern

 • Vlastnické vztahy a vlastnické konflikty ve 20. století: Německo a Československo v mezinárodním kontextu. Vyd. Dieter Gosewinkel, Roman Holec a Miloš Řezník.
  — Eigentumsregime und Eigentumskonflikte

3. Ostatní publikace

 • Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století. Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. Vyd. Společná česko-německá komise historiků, in: Soudobé dějiny, 3 (1996), č. 2-3, s. 392-437 [paralelní česko-německá verze].
  — Konfliktgemeinschaft, Katastrophe

 • Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění: náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století. Vyd. Společná česko-německá komise historiků, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996 [česká verze].
  — Konfliktgemeinschaft, Katastrophe

 • Zimmermann, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945), Praha: Prostor – Argo, 2001.
  — Zimmermann: Die Sudetendeutschen

 • Stanovisko Společné česko-německé komise historiků k odsunovým ztrátám. Stellungnahme der Gemeinsamen deutsch-tschechischen Historikerkommission zu den Vertreibungsverlusten, in: Soudobé dějiny, 3 (1996), č. 4, s. 600-603 [paralelní česko-německá verze].