Home

 

Badatelská stipendia Česko-německé komise historiků 2017

Česko-německá komise historiků (s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva zahraničních věcí ČR) vypisuje pro rok 2017 tři badatelská stipendia. Ta jsou určena magisterským studentům v poslední fázi studia, doktorandům a dalším mladým odborníkům ve věku do 35 let, kteří se zabývají česko-německými vztahy, případně českými a německými dějinami ve srovnávací perspektivě, zejména v 19. a 20. století. Vítány jsou projekty nejen čistě historické, ale i využívající politologickou, sociologickou, kulturněvědnou či literárněvědnou perspektivu, dále témata zabývající se dějinami umění.

Stipendium má umožnit jednoměsíční až dvouměsíční bádání v archivech a odborných knihovnách ve Spolkové republice Německo za účelem sepsání odborné studie. Částka v celkové výši až 1500 Euro je poskytována jako příspěvek na pokrytí životních nákladů, dopravu, nákup literatury a pořizování kopií. O přidělení stipendia bude rozhodnuto na základě předloženého projektu, který je třeba zaslat do 10. května 2017 tajemnici Česko-německé komise historiků.

K výzkumnému projektu o rozsahu 3 - 4 stran (s popisem cílů i metod práce, délkou plánovaného pobytu a odůvodněním výběru archivů/knihoven) je nutno připojit seznam relevantní literatury, doporučení, životopis s kontaktními údaji a vyplněný formulář žádosti (pro jeho zaslání pište na adresu ladamkov@kag.zcu.cz)

Držitel stipendia je do 15. listopadu 2017 povinen předložit závěrečnou zprávu týkající se badatelského pobytu. Dále se zavazuje odevzdat do 15. prosince 2017 vyúčtování a vypracovanou odbornou studii, která bude výsledkem badatelského pobytu uskutečněného v rámci stipendia a u níž se předpokládá publikace v režii komise tištěnou nebo elektronickou formou.

Podklady posílejte výhradně v elektronické podobě paní Lence Adámkové, tajemnici Česko-německé komisi historiků: ladamkov@kag.zcu.cz