ČESKO-NĚMECKÁ
A SLOVENSKO-NĚMECKÁ
KOMISE HISTORIKŮ

Kontakt

Česká sekce, Vědecký sekretariát

Mgr. Martin Klement, Ph.D.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8
klement@mua.cas.cz