ČESKO-NĚMECKÁ
A SLOVENSKO-NĚMECKÁ
KOMISE HISTORIKŮ

Členové

Česká sekce

Prof. Dr. Miloš Řezník (předseda)
Německý historický institut ve Varšavě
» více

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ústav českých dějin, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Institut mezinárodních studií, Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Václav Petrbok, PhD.
Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Mgr. Martin Klement, Ph.D.
Vědecký sekretariát
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha

Slovenská sekce

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (předseda)
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Mgr. Adam Hudek, PhD.
Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava

Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava

Mgr. Miloslav Szabó
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Německá sekce

Prof. Dr. Frank Hadler (předseda)
Humanitněvědní centrum pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy na Univerzitě v Lipsku

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. Detlef Brandes
dřiv na Ústávu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu

Prof. Dr. Christoph Cornelißen
Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
Historický seminář, Univerzita Ludvíka Maximiliána v Mnichově

Dr. Martin Zückert
Collegium Carolinum, Mnichov

Dr. K. Erik Franzen
Vědecký sekretariát
Collegium Carolinum, Mnichov