ČESKO-NĚMECKÁ
A SLOVENSKO-NĚMECKÁ
KOMISE HISTORIKŮ

Členové

Česká sekce

Prof. Dr. Miloš Řezník (předseda)
Německý historický institut ve Varšavě
» více

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Ústav českých dějin, Univerzita Karlova v Praze
» více

Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
» více

Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
» více

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.
Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
» více

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
» více

PhDr. Václav Petrbok, PhD.
Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha
» více

Mgr. Martin Klement, Ph.D.
Vědecký sekretariát
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha
» více

Slovenská sekce

Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (předseda)
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
» více

Prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
» více

Mgr. Adam Hudek, PhD.
Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava
» více

Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
» více

PhDr. Michal Schvarc, PhD.
Historický ústav Slovenské akademie věd, Bratislava
» více

Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
» více

Německá sekce

Prof. Dr. Frank Hadler (předseda)
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsko
» více

Prof. Dr. Christoph Cornelißen
Historisches Seminar, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main
» více

Dr. Jana Piňosová
Sorbisches Institut, Budyšín
» více

Dr. Sabine Stach
Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO), Lipsko
» více

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel
Historisches Seminar, Ludwig-Maximilians-Universität München
» více

Prof. Dr. Martina Winkler
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
» více

Dr. Martin Zückert
Collegium Carolinum, Mnichov
» více

Dr. K. Erik Franzen
Vědecký sekretariát
Collegium Carolinum, Mnichov
» více