ČESKO-NĚMECKÁ
A SLOVENSKO-NĚMECKÁ
KOMISE HISTORIKŮ

Zprávy

2020

Česko-německá komise historiků se loučí s Janem Křenem 4/2020