ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Podujatia

 

Nasleduje prehľad aktivít Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov zoradených podľa kategórie podujatia od jej vzniku v roku 1990: