ČESKO-NEMECKÁ
A SLOVENSKO-NEMECKÁ
KOMISIA HISTORIKOV

Publikácie

Vydané zborníky

Kulturelle Langzeitfolgen industriellen Strukturwandels. Ruhrgebiet – Tschechien – Slowakei.

Hrsg. v. Stefan Berger, Frank Hadler, Roman Holec und Kristina Kaiserová. Leipzig 2022.

 

Erstmals im Leipziger Universitätsverlag – Band 25 der Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission.

Inhaltsverzeichnis

Bestellungen direkt beim Verlag

Kurz-Präsentation von Gerald Diesener im Online-Portal unserer Kommission

Paměť – Expozice – Sbírka: Muzealizace dějin česko-německých a německo-slovenských vztahů

Vyd. Dušan Kováč, Miloš Řezník a Martin Schulze Wessel. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2017.
– Erinnern-Ausstellen-Speichern

Náboženství a politika. Češi – Němci – Slováci ve 20. století

Vyd. Martin Schulze Wessel, Kristina Kaiserová a Eduard Nižňanský. Ústí nad Labem: Albis international, 2015.
− Religion und Nation

Československo a dva německé státy 1949–1990

Vyd. Christoph Buchheim, Kristina Kaiserová a Edita Ivaničková. Ústí nad Labem: Albis international, 2011.
— Die Tschechoslowakei und die zwei deutschen Staaten

Kultura jako nástroj a oponent politiky. Česko-slovensko-německé kulturní kontakty od druhé poloviny 19. století do současnosti

Vyd. Michaela Marek, Jiří Pešek, Roman Prahl a Dušan Kováč. Ústí nad Labem: Albis international, 2009.
— Kultur als Vehikel

Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945

Vyd. Christoph Cornelißen, Roman Holec a Jiří Pešek. Ústí nad Labem: Albis international, 2007.
— Diktatur, Krieg, Vertreibung

Hledání jistoty v bouřlivých časech: Češi, Slováci, Němci a mezinárodní systém v první polovině 20. století

Vyd. Zdeněk Beneš, Dušan Kováč a Hans Lemberg. Ústí nad Labem: Albis international, 2006.
— Suche nach Sicherheit

Nacionálno-socialistický systém vlády: ríšska župa Sudety, Protektorát Čechy a Morava, Slovensko

Vyd. Monika Glettler, Ľubomír Lipták a Alena Míšková. Bratislava: AEP, 2002.
— Geteilt, besetzt

První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci

Vyd. Hans Mommsen, Dušan Kováč a Jiří Malíř za spolupráce Michaely Markové. Brno: Matice moravská, 2000.
— Der Erste Weltkrieg als Wendepunkt

Vynútený rozchod: vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938–1947 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou

Vyd. Detlef Brandes, Edita Ivaničková a Jiří Pešek. Bratislava: Veda, 1999.
— Erzwungene Trennung

Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovania v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku

Vyd. Jörg K. Hoensch, Stanislav Biman a Ľubomír Lipták. Bratislava: Veda, 1999.
— Judenemanzipation

Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918–1945

Vyd. Boris Barth, Jozef Faltus a Jan Křen. Praha: Karolinum, 1999.
— Konkurrenzpartnerschaft

V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948–1989

Vyd. Dušan Kováč, Jan Křen a Hans Lemberg. Bratislava: Academic Electronic Press, 1998.
— Im geteilten Europa

Cesta do katastrofy. Československo-německé vztahy 1938–1947

Vyd. Ivona Řezanková za spolupráce Václava Kurala. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993.
— Der Weg in die Katastrophe

Ztroskotání spolužití. Češi, Němci a Slováci v první republice 1918–1939

Vyd. Jörg K. Hoensch a Dušan Kováč. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1993.
— Das Scheitern der Verständigung

Němci, Češi, Slováci. Souběžné a rozdílné tendence jejich společenského vývoje. 1815–1918

Vyd. Jiří Kořalka a Hans Mommsen. Praha: Federální ministerstvo zahraničních věcí, 1992.
— Ungleiche Nachbarn

Pripravované zborník

Vlastnické vztahy a vlastnické konflikty ve 20. století: Německo a Československo v mezinárodním kontextu

Vyd. Dieter Gosewinkel, Roman Holec a Miloš Řezník.
— Eigentumsregime und Eigentumskonflikte

Paměť – Expozice – Sbírka: Muzealizace dějin česko-německých a německo-slovenských vztahů

Vyd. Dušan Kováč, Miloš Řezník a Martin Schulze Wessel.
— Erinnern – Ausstellen – Speichern

Československo a Německo 1933 – 1988 – Běženci a azyl v sousední zemi

Vyd. Detlef Brandes, Edita Ivaničková a Jiří Pešek.
— Aufnahme und Asyl

Náboženství a politika. Češi – Němci – Slováci ve 20. století

Vyd. Martin Schulze Wessel, Kristina Kaiserová a Eduard Nižňanský.
— Religion und Nation

Mýty a politika ve 20. století. Češi – Němci – Slováci

Vyd. Dieter Langewiesche, Edita Ivaničková a Alena Míšková.
— Mythen und Politik 

Body obratu ve vztazích mezi Čechy, Němci a Slováky 1848–1989 [pracovný názov]

Vyd. Detlef Brandes, Dušan Kováč a Jiří Pešek.
— Wendepunkte

Ostatné publikáci

Stanovisko Společné česko-německé komise historiků k odsunovým ztrátám. Stellungnahme der Gemeinsamen deutsch-tschechischen Historikerkommission zu den Vertreibungsverlusten

in: Soudobé dějiny, 3 (1996), č. 4, s. 600-603 [paralelná česko-nemecká verzia].

Zimmermann, Volker: Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938–1945)

Praha: Prostor – Argo, 2001.
— Zimmermann: Die Sudetendeutschen

Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění: náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století

Vyd. Společná česko-německá komise historiků, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996 [česká verzia].
— Konfliktgemeinschaft, Katastrophe

Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu německo-českých dějin od 19. století. Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert

Vyd. Společná česko-německá komise historiků, in: Soudobé dějiny, 3 (1996), č. 2-3, s. 392-437 [paralelná česko-nemecká verzia].
— Konfliktgemeinschaft, Katastrophe